Planowane przerwy w dostawie prądu

W naszej gminie będą przerwy w dostawie prądu według poniższego harmonogramu:

Data i godz. planowanej przerwyMiejscowości / ulice lub ich części zasilane z wyłączonej stacji
04.10.2023 08.30-14Dębina, Kolonia Dębina, Raduczyce