Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku

Zarządzeniem Wójta nr 333/2023 dzień 31.10.2023 roku jest dodatkowym dniem wolnym od pracy, w związku z tym Urząd Gminy w Osjakowie będzie nieczynny.

Attachments