Community

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osjaków na lata 2023-2033

Wójt Gminy Osjaków, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osjaków na lata 2023-2033.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 29 września 2023 r. do dnia 29 października 2023 r. w postaci:

  1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

  • na stronie internetowej Gminy Osjaków: www.gmina.osjakow.pl
  • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.osjakow.pl/
  • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Osjaków, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków (pokój nr 2)

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/v6a2V8zCSu

3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 października 2023 r. o godz. 13:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 17 października 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/ZaVQn3EekL. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 29 października 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Osjaków.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.osjakow.pl/ i stronie www.gmina.osjakow.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Osjaków:

• Zarządzenie Wójta Gminy Osjaków w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osjaków na lata 20232-3033,
• formularz zgłaszania uwag,
• projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osjaków na lata 2023-2033 wraz z załącznikami.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.osjakow.pl/
• na stronie internetowej www.gmina.osjakow.pl
• na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osjaków, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków
• w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Osjaków, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.gmina.osjakow.pl

Wójt Gminy Osjaków
(-) Jarosław Trojan

Planowane przerwy w dostawie prądu

W naszej gminie będą przerwy w dostawie prądu według poniższego harmonogramu:

Data i godz. planowanej przerwyMiejscowości / ulice lub ich części zasilane z wyłączonej stacji
04.10.2023 08.30-14Dębina, Kolonia Dębina, Raduczyce

Serdecznie dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy za wspaniałą zabawę na XII Wojewódzkim Święcie Chrzanu!

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii dostępnej pod adresem:

https://kultura.osjakow.pl/fotogaleria/xii-wojewodzkie-wito-chrzanu

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy Partnerom i Sponsorom za wsparcie organizacji tego wyjątkowego wydarzenia:

PARTNERZY WYDARZENIA

Województwo Łódzkie

wojewodztwo logo - Serdecznie dziękujemy!

Lasy Państwowe

lasy panstwowe logo - Serdecznie dziękujemy!

Lokalna Grupa Działania
„Kraina Wielkiego Łuku Warty”

wielki luk logo 1024x1024 - Serdecznie dziękujemy!

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

wies logo 1024x371 - Serdecznie dziękujemy!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wfos logo 1024x291 - Serdecznie dziękujemy!

SPONSORZY GŁÓWNI

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

pge logo 1024x315 - Serdecznie dziękujemy!

„Sanel” Zaniewicz Spółka Jawna

sanel logo - Serdecznie dziękujemy!

SPONSORZY

Cementownia Warta S.A.

warta logo 1024x783 - Serdecznie dziękujemy!

Eko-Region Sp. z o.o.

ekoregion logo - Serdecznie dziękujemy!

Liedmann Sp. z o.o.

http://liedmann.pl/

penatir logo 1024x276 - Serdecznie dziękujemy!

Pentair Water Polska Sp. z o.o.

pentair logo 1024x578 - Serdecznie dziękujemy!

NBS Działoszyn

bank logo 1024x385 - Serdecznie dziękujemy!

ZULiBT „Tech-Mal” Sp. z o.o.

techmal logo - Serdecznie dziękujemy!

Elbud Sp. z o.o.

elbud logo 1024x304 - Serdecznie dziękujemy!

„La-Vita” Alina Luniak

Luniak logo - Serdecznie dziękujemy!

Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Warzyw i Owoców Kwidzyn Sp. z o.o.

kwidzyn logo 1024x614 - Serdecznie dziękujemy!

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DROBIU JUŻ 3 WRZEŚNIA W UNIEJOWIE

Dlaczego warto, by polskie mięso drobiowe jak najczęściej gościło na naszych stołach? Skąd bierze się jego wysoka jakość i jakie pyszne dania wyczarować można z drobiu? Tego będzie można dowiedzieć się w dniach 2-3 września w Uniejowie, gdzie odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Drobiu. Dla przedstawicieli branży przygotowano w sobotę konferencję z udziałem ekspertów, a dla wszystkich niedzielny event z pokazami, degustacjami i koncertem gwiazd: Feel, Kombii i PapaD.

Wydarzenie przygotowywane przez Stowarzyszenie Innowatorów Wsi adresowane jest zarówno do hodowców i przetwórców mięsa drobiowego, jak i do wszystkich miłośników dobrej kuchni i rodzinnej zabawy przy muzyce.

Pierwszego dnia Festiwalu odbędzie się konferencja branżowa z udziałem krajowych ekspertów – reprezentantów Krajowej Rady Drobiarstwa, SGGW w Warszawie, Uniwersytetów Przyrodniczych w Siedlcach i Wrocławiu czy Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii.

Drugi dzień Festiwalu to otwarta dla wszystkich impreza plenerowa, wypełniona atrakcjami. W programie między innymi: prezentacje wystawców, w tym maszyn i urządzeń, degustacje potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz pokaz umiejętności szefów kuchni i mistrzów w przyrządzaniu mięs – braci Budnik. Nie zabraknie działań edukacyjnych, w tym prelekcji na temat walorów smakowych i odżywczych mięsa drobiowego czy porad dietetyków, a także rodzinnej strefy z atrakcjami dla najmłodszych. Kulminacją festiwalu będzie  koncert z udziałem zespołów FEEL, Kombii i Papa D.

Festiwal odbędzie się w Uniejowie (na terenach zielonych przylegających do term). Dla festiwalowej publiczności wstęp na wydarzenie jest wolny. Szczegóły wydarzenia znaleźć można na stronie: www.festiwaldrobiu.pl.

Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Drobiu jest Stowarzyszenie Innowatorów Wsi będące ogólnokrajową organizacją zrzeszającą producentów rolnych i przetwórców produktów rolno-spożywczych.

Projekt został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

plakat festiwal drobiu 727x1024 - OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DROBIU JUŻ 3 WRZEŚNIA W UNIEJOWIE

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gabaryty 23 1 724x1024 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków, ”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach od 11.09.2023r. do 14.09.2023r. od godziny 6.00 na terenie Gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:
11.09 (poniedziałek) Dębina, Drobnice, Raduczyce, Kajdas, Raducki Folwark,
Kolonia Raducka, Józefina, Jasień, Nowa Wieś, Skaleniec,
Stanisławów
12.09 (wtorek) Walków, Borki Walkowskie, Czernice, Dolina Czernicka,
Piskornik Czernicki, Huta Czernicka, Kolonia Dąbrowice
13.09 (środa) Chorzyna, Kuźnica Strobińska, Kuźnica Ługowska, Krzętle, Zofia,
Gabrielów, Felinów
14.09 (czwartek) Osjaków
Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.
Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. złom metalowy (rynny, rury, blachy, piece itp.)
2. odpady wielogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, krzesła, fotele, elementy stolarki, okna z szybami, dywany,
wykładziny, meble itp.)
3. odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy, deski, płyty wiórowe itp.)
4. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (radia, telewizory, monitory, pralki, kuchenki, drukarki, odkurzacze itp.
sprzęt RTV i AGD ),
5. urządzenia zawierające freon (lodówki itp.)
6. zużyte opony (rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów osobowych, które nie są
wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej-max 8 szt. na gospodarstwo),
7. tworzywa sztuczne (puste beczki, skrzynki, rynny itp.)
Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.
Nie będą zbierane:
– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
– odzież
– szkło luzem
– opakowania po farbach i lakierach
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione


Wójt Gminy Osjaków
(-) Jarosław Trojan


Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: (044) 635 37 12 wew. 47
Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane

Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap III.

obraz - Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap III.

Osjaków, dnia 18 sierpnia 2023 r.

NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap III.

Gmina Osjaków ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pn.: Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków – etap III.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Na realizację projektu Gmina Osjaków będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021–2027 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Możliwość dofinansowania – do 95% kosztów kwalifikowalnych.

Wkład własny uczestnika projektu – min. 5% kosztów kwalifikowalnych, 100% kosztów niekwalifikowalnych.

Deklarację można złożyć na budowę instalacji:

• fotowoltaicznej  (produkcja energii elektrycznej)

• kolektorów słonecznych (ogrzewanie ciepłej wody użytkowej)

• powietrznej pompy ciepła (ogrzewanie budynku i ciepła woda użytkowa).

Termin i miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 – 320 Osjaków, pokój nr 9 – sala konferencyjna, I piętro, w terminie od 22.08.2023 r. do 25.08.2023 r., w godzinach pracy urzędu.

Aby móc złożyć deklarację należy spełnić następujące warunki:

  • mieszkać w gminie Osjaków i posiadać prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie gminy Osjaków, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
  • nie prowadzić działalności gospodarczej, rolniczej, agroturystycznej w budynku objętym projektem,
  • nie posiadać żadnych zobowiązań finansowych wobec Gminy Osjaków z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, ścieki, gospodarowanie odpadami itp. W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej zobowiązań, aby wziąć udział w projekcie, muszą być one uregulowane w terminie do 28.08.2023 r.
    W przeciwnym razie zgłoszenie takich osób zostanie wykluczone z udziału w projekcie.

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w projekcie o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty całości wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych, z powodu rezygnacji lub z innego powodu wykluczenia z uczestnictwa w projekcie).

Z uczestnikami projektu będą zawierane umowy określające warunki organizacyjno-formalne związane z przygotowaniem i realizacją projektu.

Gmina Osjaków zastrzega, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z Samorządem Województwa Łódzkiego umowy o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – grudzień 2023 r.

Planowany okres realizacji projektu, w przypadku otrzymania dofinansowania  – lata 2024/2025.

Szanowni Mieszkańcy

Deklaracje złożone po wyznaczonym terminie, zawierające braki w wypełnieniu oraz takie, do których nie będzie dołączonej faktury za energię elektryczną potwierdzającej jej zużycie w kW w 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Deklaracje do pobrania poniżej.

Deklaracje dostępne są również w Urzędzie Gminy Osjaków.