Pozostałe

Gminna Spółka Wodna

W dniu 16 marca 2011 roku odbyło się I walne zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Osjaków. Podczas walnego zebrania podjęto uchwałę o ponownym utworzeniu Spółki Wodnej, której zadaniem będzie dbanie o właściwe utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Czytaj Więcej

Spotkanie młodzieży z Posłem na Sejm RP – Panem Mieczysławem Łuczakiem

W dniu 28.03.2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie odbyło się spotkanie młodzieży gimnazjalnej z Posłem na Sejm RP – Panem Mieczysławem Łuczakiem. Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie przy współpracy z Publicznym Gimnazjum w Osjakowie. Obok Posła na Sejm RP w spotkaniu uczestniczyli: – Wójt Gminy Osjaków – Pan Jarosław Trojan – Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie – Pan Sławomir Kaźmierczak – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Osjakowie ? Pani Hanna Kołodziej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osjakowie ? Pani Maria Nowaczyk – Przedstawiciele prasy – „Tygodnik Wieluński” – młodzież klas II Publicznego Gimnazjum w Osjakowie wraz z opiekunami: Panią Henryką Wejner i Panią Heleną Stolarczyk.

Czytaj Więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu kułtury fizycznej i sportu na rok 2011

Więcej informacji nożna znaleźć TUTAJ

Informacja

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Osjaków w roku 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Informację znajdą państwo klikając na stronie BIP Urzędu Gminy lub klikając TUTAJ

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Osjaków w roku 2011 z organizacjami pozarządowymi

 Wójt Gminy Osjaków
zaprasza  organizacje pozarządowe

do konsultacji projektu  Programu współpracy Gminy Osjaków w roku 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.


Dodatkowe informacje można znaleźć TUTAJ

II Sesja Rady Gminy w Osjakowie

W dniu 06-12-2010 odbyła się na sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie II Sesja Rady Gminy. Na tej sesji został zaprzysiężony na wójta Gminy Osjaków Pan Jarosław Trojan. Poniżej przedstawiamy państwu kilkanaście zdjęć z tej sesji:

II_sesja_rady_gminy II_sesja_rady_gminy II_sesja_rady_gminy

Czytaj Więcej

I Sesja Rady Gminy w Osjakowie

W dniu 02-12-2010 odbyła się na sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie I Sesja Rady Gminy. Na tej sesji zostali wybrani w głosowaniu tajnym:

1. Przewodniczący Rady Gminy        – Sławomir Kaźmierczak
2. Zastępcy Przewodniczącego         – Danuta Kaźmierczak
                                                     – Ryszard Drutowski

oraz wybrane zostały komisje:

1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego
3. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
4. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Poniżej przedstawiamy państwu kilkanaście zdjęć z tej sesji:

 

I_Sesja_Rady_Gminy I_Sesja_Rady_Gminy I_Sesja_Rady_Gminy

Czytaj Więcej

Ćwiczenia ratownicze

Ewakuacja młodzieży szkolnej i pracowników gimnazjum, usunięcie wiatrołomów, udzielnie pomocy poszkodowanemu na wyspie – te i inne zadania wykonały podczas ćwiczeń służby ratownicze w Osjakowie.

ćwiczenia ratownicze w Osjakowie ćwiczenia ratownicze w Osjakowie ćwiczenia ratownicze w Osjakowie

W akcji wzięły udział: Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego w Osjakowie, jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Osjaków, Państwowa Straż Pożarna w Wieluniu, Pogotowie Ratunkowe, Komisariat Policji w Osjakowie, a także dzięki uprzejmości Pana Dondziaka z Konopnicy, który udostępnił swój pas startowy, w ćwiczeniach wzięły udział samoloty Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej Wojewody Łódzkiego.

Więcej zdjęć można obejrzeć w rozwinięciu…

Czytaj Więcej

Zdjęcia z powodzi w Gminie Osjaków

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami szacowania szkód które zostały opisane w pliku poniżej.

pdf zasady szacowania szkód zasady szacowania szkód (PDF)

Na zaprzyjaźnionej stronie o Osjakowie jest zamieszczone więcej zdjęć oraz informacji na temat powodzi w naszej gminie: http://www.osjakow.info

Poniżej zdjęcia zalanych terenów w gminie Osjaków. W rozwinięciu oprócz zdjęć rozlewiska Warty zamieszczone zostały również zdjęcia z Kuźnicy Ługowskiej. Widać na nich tereny zalane przez Wężnicę. Łącznie do obejrzenia jest blisko 200 zdjęć.

Czytaj Więcej