Deklaracja uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osjaków