Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej