Przebudowa budynku w Kolonii Raduckiej z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy