Ogłoszenia

INFORMACJA W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Wszyscy mieszkańcy Gminy Osjaków, w związku obecną sytuacją związaną z zachorowaniami na groźnego koronawirusa, proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi osobami, zachowanie zasad higieny oraz unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzi.

Mieszkańcy Gminy Osjaków, którzy w ostatnim czasie powrócili z terenów objętych szczególnym działaniem w związku z zagrożeniem koronawirusem, zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W naszym wspólnym interesie jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan

INFORMACJA

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że od dnia 2 marca 2020 roku interesanci załatwiający sprawy w Urzędzie Gminy w Osjakowie dotyczące odpadów komunalnych, wodociągów, kanalizacji i azbestu (pokój nr 4) przyjmowani będą w godzinach: poniedziałek godz. 8.00 – 16.00, wtorek – piątek godz. 8.00 – 12.00.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan