3 września w Osjakowie odbędzie się po raz 7 Wojewódzkie Święto Chrzanu! Bo „Gmi…

3 września w Osjakowie odbędzie się po raz 7 Wojewódzkie Święto Chrzanu! Bo „Gmina Osjaków chrzanem stoi”:
http://kultura.osjakow.pl/operacja-wojewodzkie-swieto-chrzanu
Udostępniono: 3

Data: 2017-08-17 16:51:11

Źródło