ALARM Na terenie całego powiatu prowadzone są działania związane z usuwaniem sk…

‼️ALARM‼️

Na terenie całego powiatu prowadzone są działania związane z usuwaniem skutków wichury, która przechodzi nad Polską. Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą utrzymywać się do godzin wieczornych, z tego miejsca prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Ten post będzie na bieżąco aktualizowany.

Na ten moment do akcji wyjeżdżały takie jednostki jak:

🚒 OSP Dąbrowa 🚒 – 12:30
🚒 OSP KSRG Pątnów 🚒 – 12:45
🚒 OSP KSRG Masłowice 🚒 – 13:30
🚒 OSP KSRG Skrzynno 🚒 – 13:31
🚒 OSP KSRG Biała 🚒 – 13:32
🚒 OSP KSRG Osjaków 🚒 – 13:35
🚒 OSP KSRG Rychłocice 🚒 – 13:40
🚒 OSP Raczyn 🚒 – 13:46
🚒 OSP Dąbrowa 🚒 – 13:57
🚒 OSP Konopnica 🚒 – 13:58
🚒 OSP KSRG Masłowice 🚒 – 14:17
🚒 OSP KSRG Czernice 🚒 – 14:20
🚒 OSP Opojowice 🚒 – 14:31
🚒 OSP KSRG Czarnożyły 🚒 – 14:37
🚒 OSP Mierzyce 🚒 – 15:21
🚒 OSP KSRG Biała 🚒 – 15:40, 16:05
🚒 OSP Janów 🚒 – 16:40
🚒 OSP KSRG Czarnożyły 🚒 – 17:11
🚒 OSP Raczyn 🚒 – 17:12
🚒 OSP Opojowice 🚒 – 17:14
🚒 OSP KSRG Skrzynno 🚒 – 17:25
🚒 OSP KSRG Masłowice 🚒 – 17:51
🚒 OSP Wielgie 🚒 – 17:58
🚒 OSP KSRG Szynkielów 🚒 – 17:59
🚒 OSP KSRG Osjaków 🚒 – 18:51
🚒 OSP Zabłocie 🚒 – 20:21
🚒 JRG WIELUŃ 🚒
Udostępniono: 16

Data: 2019-09-30 14:20:16

Źródło