BIP – Gmina Osjaków: informacja z otwarcia ofert

Najnowsze artykuły i aktualizacje

informacja z otwarcia ofert – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osjaków

Czytaj dalej


Uchwała nr XXVII/167/20 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieluńskiego na 2021 rok.

Czytaj dalej


Zaproszenie do konsultacji zmiany Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Czytaj dalej


Terminy Komisji stałych Rady Gminy

Czytaj dalej


wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osjaków

Czytaj dalej
[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło