BIP – Gmina Osjaków: zmiana treści SIWZ

Najnowsze artykuły i aktualizacje

zmiana treści SIWZ – Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – etap II

Czytaj dalej


Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków.

Czytaj dalejNabór wniosków w ramach programu „Sołectwo na plus” na 2021 rok

Czytaj dalej


ogłoszenie o zamówieniu – Budowa przepompowni ścieków w Osjakowie z infrastrukturą towarzyszącą

Czytaj dalej


ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – etap II

Czytaj dalej


Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego znak: AB.6740.558.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło