Czy łódzkie jest przygotowane na ewentualne przypadki koronawirusa?


Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat zagrożenia pojawienia się koronawirusa COVID-19 na terenie województwa łódzkiego z Panią Dorotą Gajewską – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi.

https://www.lodzkie.eu/page/126,komunikaty-prasowe.html?id=14180

Udostępniono: 22

Data: 2020-02-28 21:07:56

Źródło