Gmina Osjaków: Informacja o złożonych ofertach i za…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Informacja o złożonych ofertach i zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego p.n. „Dostawa sprzętu do światłoterapii do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej 41”

Czytaj dalejinformacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitranej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej (II postępowanie)

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej (II postępowanie)

Czytaj dalej


ogłoszenie o zamówieniu – Termomodernizacja budynków komunalnych w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11 i w miejscowości Drobnicach 51

Czytaj dalej


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej w wymiarze pełnego etatu

Czytaj dalej


ogłoszenie o zamówieniu – Wymiana źródeł ciepła w Gminie Osjaków (II postępwanie)

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło