W kadencji  2018 – 2023 Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu działa w następującym składzie:

 

 

1. Kaźmierczak Sławomir Przewodniczący
2. Rabenda Robert Zastępca Przewodniczącego
3. Zenon Drutowski Członek Komisji
4. Przygoda Piotr Członek komisji
5. Walasik Waldemar Członek komisji
6. Walczak Sylwia Członek komisji
7. Wróbel Roman Członek komisji
8. Zatwarnicki Jan Członek komisji