KOMUNIKAT

W związku z przekazaniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów środków ochrony osobistej w postaci maseczek jednorazowych oraz płynów do dezynfekcji rąk, informuję, iż ww. środki zostały rozdysponowane do placówek publicznych, szkół, przedszkoli oraz ośrodków zdrowia na terenie gminy Osjaków, celem wykorzystania przez mieszkańców, w tym osoby korzystające z usług tych placówek. Przekazane środki ochrony osobistej dostępne są w następujących lokalizacjach:

×          Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26;

×          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie, ul. Wieluńska 11;

×          Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie, ul. Wieluńska 26;

×          Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie, ul. Częstochowska 22;

×          Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie – Filia w Czernicach, Czernice 24A;

×          NZOZ Vitamed przy ul. Wieluńskiej 11;

×          NZOZ przy ul. Rynek 1;

×          Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, ul. Częstochowska 24, ul. Wieluńska 14

×          Publiczne Przedszkole w Osjakowie, Żłobek w Osjakowie, ul. Kościelna 7

×          Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach, Drobnice 48

×          Punkt Przedszkolny SPSK w Drobnicach, Drobnice 48

×          Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Czernicach, Czernice 118

 

Wójt Gminy Osjaków

(-) Jarosław Trojan