Gmina Osjaków: Kurenda do mieszkańców Gminy Osjaków…

Najnowsze artykuły i aktualizacje


Kurenda do mieszkańców Gminy Osjaków zainteresowanych zakupem paliwa stałego

Czytaj dalej


Obwieszczenie Wójta Gminy Osjaków w sprawie polowań zbiorowych na terenie Gminy Osjaków w 2022 i 2023 roku.

Czytaj dalej


Obwieszczenie Wójta Gminy Osjaków w sprawie polowań zbiorowych na terenie Gminy Osjaków w 2022 roku.

Czytaj dalej


rozeznanie rynku w sprawie oszacowania wartości zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Raduczyce, Dębina, Felinów i Osjaków i zbiornika uśredniającego dla ścieków i osadów dowożonych

Czytaj dalej


Zarządzenie Nr 232/2022 Wójta Gminy Osjaków z dnia 19.07.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 212 /2022 Wójta Gminy Osjaków z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło