Gmina Osjaków: Lista zakwalifikowanych osób do proj…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Lista zakwalifikowanych osób do projektu pn. Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców

Czytaj dalejOgłoszenie w sprawie odczytu wodomierzy

Czytaj dalej


Wójt Gminy Osjaków informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osjakowie, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – dz. Nr 345/14 o powierzchni 0,0049 ha, obręb Osjaków.

Czytaj dalej


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Czytaj dalej


Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Żłobka w Osjakowie w ramach realizacji projektu pn.”Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców”.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło