Gmina Osjaków: Wniosek o wjazd na drogę z ogranicze…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Wniosek o wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu

Czytaj dalej


Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego.

Czytaj dalej


Wniosek o umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym

Czytaj dalej


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 132/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonej na wynajem lokalu użytkowego w Osjakowie przy ulicy Targowej 2 (budynek przystanku PKS)

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 138/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie darowizny zestawu komputerowego oraz łącza internetowego dostarczanych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osjaków” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz stanowiącego własność Gminy Osjaków, na rzecz uczestników projektu, po zakończeniu trwałości projektu.

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 137/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 18 marca 2021r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 r.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło