Gmina Osjaków: Wójt Gminy Osjaków informuje, że na …

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Wójt Gminy Osjaków informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osjakowie, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część działki nr 185/5 obręb Chorzyna o powierzchni 0,75 ha.

Czytaj dalej
Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy z XXXIII Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Czytaj dalej


Wzór umowy podpisywanej z właścicielami nieruchomości w ramach projektu „Odnawialne żródła energii w Gminie Osjaków – etap II”

Czytaj dalej


Informacja o zmianie załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego na usługę p.n. „Wykonanie i dostarczenie 2 szt. tablic informacyjno – pamiątkowych” w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków komunalnych: w Osjakowie przy ul. Wieluńskej 11 i w Drobnicach nr 51”

Czytaj dalej


Terminy Komisji stałych Rady Gminy

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło