Gmina Osjaków: Wójt Gminy Osjaków informuje, że na …

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Wójt Gminy Osjaków informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osjakowie, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy część działki nr 148/1 obręb Chorzyna o powierzchni 1,66 ha. Powierzchnia podlegajaca dzierżawie wynosi 0,90 ha.

Czytaj dalej


Obwieszczenie Wójta Gminy Osjaków o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Osjaków

Czytaj dalejZapytanie ofertowe na „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Osjaków do szkół w okresie od września 2021 do zakończenia roku szkolnego 2021/2022”

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 28 lipca 2021 roku

Czytaj dalej


informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienia publiczne pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitranej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło