Gmina Osjaków: Zaproszenie do konsultacji zmiany Pr…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zaproszenie do konsultacji zmiany Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Czytaj dalej


Terminy Komisji stałych Rady Gminy

Czytaj dalej


wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osjaków

Czytaj dalej
zmiana treści SIWZ – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osjakóów

Czytaj dalej


ogłoszenie o zamówieniu – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osjaków

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło