Gmina Osjaków: Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy …

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Czytaj dalej


Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Żłobka w Osjakowie w ramach realizacji projektu pn.”Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców”.

Czytaj dalej


Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew

Czytaj dalej

Zarządzenie nr 134/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło