Gmina Osjaków: Zarządzenie nr 138/2021 Wójta Gminy …

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zarządzenie nr 138/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie darowizny zestawu komputerowego oraz łącza internetowego dostarczanych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osjaków” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz stanowiącego własność Gminy Osjaków, na rzecz uczestników projektu, po zakończeniu trwałości projektu.

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 137/2021 Wójta Gminy Osjaków z dnia 18 marca 2021r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku

Czytaj dalejZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.61.2018.mko.54 z dnia 02 marca 2021 r.

Czytaj dalej


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021

Czytaj dalej


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020

Czytaj dalej


XXXII Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 26.02.2021r.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło