Gmina Osjaków: Zarządzenie Nr 232/2022 Wójta Gminy …

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Zarządzenie Nr 232/2022 Wójta Gminy Osjaków z dnia 19.07.2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 212 /2022 Wójta Gminy Osjaków z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 226/2022 Wójta Gminy Osjaków z dnia 20.06.2022 r. w sprawie: dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

Czytaj dalej


Zarządzenie Nr 224/2022 Wójta Gminy Osjaków z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osjakowie

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 228/2022 Wójta Gminy Osjaków z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osjakowie

Czytaj dalej


Zarządzenie Nr 219/2022 Wójta Gminy Osjaków z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego o kryptonimie „SPIN” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” włącznie

Czytaj dalej


Zarządzenie nr 230/2022 Wójta Gminy Osjaków z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach Komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło