Gmina Osjaków: zawiadomienie o ponownym wyborze naj…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II i III zamówienia – Pełnienie nadzoru inwestorskiego rrobót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – etap II”

Czytaj dalej


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomcy – etap II”

Czytaj dalejTerminy Komisji stałych Rady Gminy

Czytaj dalej


XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 04.02.2021r.

Czytaj dalej


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa przepompowni ścieków w Osjakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Czytaj dalej


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło