INFORMACJA

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że od dnia 2 marca 2020 roku interesanci załatwiający sprawy w Urzędzie Gminy w Osjakowie dotyczące odpadów komunalnych, wodociągów, kanalizacji i azbestu (pokój nr 4) przyjmowani będą w godzinach: poniedziałek godz. 8.00 – 16.00, wtorek – piątek godz. 8.00 – 12.00.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan