Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Spożywanie alkoholu w niedozwolonych miejscach, akty wandalizmu, zła organizacja ruchu drogowego oraz wiele innych wykroczeń, przestępstw i zagrożeń można zgłaszać za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Każde naniesione na Mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.

Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia za pośrednictwem strony internetowej:
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

oraz 

aplikacji na urządzenia mobilne:
https://play.google.com/store/apps/details…

Pamiętajmy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W takich przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Więcej informacji oraz instrukcję obsługi narzędzia znajdziecie na stronie:
http://lodzka.policja.gov.pl/…/5646,Mapa-zagrozen-bezpiecze…

#bądźznamibądźbezpieczny #bezpieczeństwo #bezpieczeństwopubliczne #KMZB #KrajowaMapaZagrożeńBezpieczeństwa #zarządzaniekryzysowe #zagrożenia #policja #prewencja

Policja Województwa Łódzkiego
Udostępniono: 21

Data: 2019-09-03 10:46:58

Źródło