Mają swoje święto policjanci, mają strażacy, mają ratownicy medyczni, mamy i my!…

Mają swoje święto policjanci, mają strażacy, mają ratownicy medyczni, mamy i my! Dziś przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (tzw. dyrektywa o usłudze powszechnej). CPR w Łodzi rozpoczął pracę 31 maja 2012 r.

112 to numer alarmowy stworzony, aby kompleksowo obsługiwać zgłoszenia dotyczące różnych rodzajów zagrożeń. Zgodnie z definicją ustawową, zgłoszenie alarmowe to informacja o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Numer alarmowy 112 obsługują Centra Powiadamiania Ratunkowego, których jest w kraju 17 (po jednym w każdym województwie + Miasto Stołeczne Warszawa). Od końca 2018 roku centra powiadamiania ratunkowego obsługują także numer alarmowy Policji 997.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi wpłynęły 1 652 682 zgłoszenia.

Spośród 1 652 682 zgłoszeń aż 1 076 006 stanowiły połączenia niezasadne (fałszywe bądź anulowane przez osoby dzwoniące w trakcie trwania zapowiedzi poprzedzającej obsługę). Stanowi to 71,4% wszystkich zgłoszeń.

Średnia liczba operatorów pracujących na zmianie dziennej to 12 osób, na zmianie nocnej – 10 osób.

Czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia przez operatorów numerów alarmowych w łódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w 2019 roku wyniósł średnio 12,35 sekundy.
Udostępniono: 12

Data: 2020-02-11 09:33:23

Źródło