Ostrzeżenie hydrologiczne Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gwałtowne wzrosty stanó…

Ostrzeżenie hydrologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar: Zlewnia dopływów Warty i Prosny (łódzkie)

Ważność: od godz. 18:00 dnia 07.08.2019 do godz. 12:00 dnia 08.08.2019

Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym oraz burzami, w ciągu najbliższej doby, możliwe są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, zwłaszcza na małych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych

Prawdopodobieństwo: 80%

Godzina i data wydania: godz. 13:06 dnia 07.08.2019
Nazwa biura: BPH IMGW-PIB Wrocław Obszar Poznań
Udostępniono: 25

Data: 2019-08-07 15:20:22

Źródło