Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego obserwowali w dniu 3 gr…

Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego obserwowali w dniu 3 grudnia 2019 r. ćwiczenia zorganizowane przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Lądowanie samolotu bez podwozia, który uległ uszkodzeniu i częściowemu spaleniu to wielkie wyzwanie dla wszystkich służb i podmiotów leczniczych oraz administracji. Prowadzenie akcji ratowniczej przez państwową i lotniskową straż pożarną oraz medycznych czynności ratunkowych w warunkach zdarzenia masowego przez Państwowe Ratownictwo Medyczne przebiegło sprawnie. Przy okazji swoje działania przećwiczyli operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz dyspozytorzy pracujący w Dyspozytorni Medycznej.

Należy mieć na uwadze, że wydarzenie o podobnym scenariuszu, z dużą ilością osób poszkodowanych, byłoby prawdziwym wyzwaniem nie tylko dla służb ratowniczych ale przede wszystkim dla systemu opieki zdrowotnej w zakresie konieczności udzielania świadczeń w trybie nagłym dla dużej ilości osób.
Warto wiedzieć, że jeśli skutki zdarzenia mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego z upoważnienia wojewody może postawić w stan podwyższonej gotowości wszystkie lub niektóre podmioty wykonujące działalność leczniczą, działające na obszarze danego województwa. Dokonywane jest to w drodze decyzji administracyjnej, której nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności. Co to oznacza dla szpitala? Alarmowe zwiększenie obsady, zwolnienie sal operacyjnych, przygotowanie sprzętu i personalu do intensywnej pracy.

Postawa prawna ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2019 r. poz. 1590)
#ratownictwomedyczne #ćwiczenia #zarządzaniekryzysowe
#bądźznamibądźbezpieczny #WKRM

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Lotnisko Im. Władysława Reymonta W Łodzi


Pracownicy Wojewodzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego obserwowali w dniu 3 gr.fna&oh=3b9160b2170fddec4f98f58995de03a4&oe=5E9FD133 - Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego obserwowali w dniu 3 gr...
Pracownicy Wojewodzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego obserwowali w dniu 3 gr.fna&oh=c41cc623b942922db8a529b73d1893c8&oe=5EA14C25 - Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego obserwowali w dniu 3 gr...
Pracownicy Wojewodzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego obserwowali w dniu 3 gr.fna&oh=c32e74a7f268cb073ebe77029466502b&oe=5EA009AE - Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego obserwowali w dniu 3 gr...Udostępniono: 0

Data: 2019-12-03 21:56:24

Źródło