Projekt FIO „Grant na lepszy start” współfinansowany ze środków Programu Fundu…

Projekt FIO „Grant na lepszy start” współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez MPiPS umożliwił nam zakup wyposażenia do kuchni w siedzibie stowarzyszenia, które jest niezbędne do funkcjonowania naszej organizacji. Sprzęt ten wykorzystaliśmy przy…

Więcej
Udostępniono: 0

Data: 2014-12-04 19:59:04

Źródło