Przygotowanie podmiotów leczniczych województwa łódzkiego oraz samorządu terytor…

Przygotowanie podmiotów leczniczych województwa łódzkiego oraz samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do działań w podwyższonych stanach gotowości obronnej państwa było tematem szkolenia zorganizowanego pod Strykowem w dniach 17-19 października br. przez Oddział Spraw Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Omawiano zagadnienia takie jak rozwinięcie bazy Zapasowych Miejsc Szpitalnych, dystrybucja tabletek stabilnego jodu, stały dyżur, rezerwy krwi, miejsca izolacji i kwarantanny na wypadek epidemii i wiele, wiele innych…
#badzznamibadzbezpieczny #ZMS #obronanarodowa
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi


Przygotowanie podmiotow leczniczych wojewodztwa lodzkiego oraz samorzadu terytor.fna&oh=16db4e6e7f4ec567adc978636d548a45&oe=5E9EEF79 - Przygotowanie podmiotów leczniczych województwa łódzkiego oraz samorządu terytor...
Przygotowanie podmiotow leczniczych wojewodztwa lodzkiego oraz samorzadu terytor.fna&oh=6771ae269e0288bcc664a823c69a7974&oe=5EA1B137 - Przygotowanie podmiotów leczniczych województwa łódzkiego oraz samorządu terytor...
Przygotowanie podmiotow leczniczych wojewodztwa lodzkiego oraz samorzadu terytor.fna&oh=ab0aa5a7c8757141d2fdb9f571086baf&oe=5E9E4E60 - Przygotowanie podmiotów leczniczych województwa łódzkiego oraz samorządu terytor...Udostępniono: 0

Data: 2019-10-18 21:34:52

Źródło