UWAGA osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby w…

UWAGA osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby w wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży!

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 10 sierpnia 2018 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 zanotowano przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu.

Przekroczenie zanotowano na stanowisku pomiarowym w m. Gajew, gm. Witonia w dniu 9.08.2018 r. o godz. 16:00, a wartość zanotowana na stanowisku pomiarowym wyniosła: 184 μg/m3.

Wartość poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego: 180 μg/m3
Wartość poziomu alarmowego: 240 μg/m3

Obszar na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia: obszar o powierzchni 4384 km2 zlokalizowany w północnej części województwa (powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski).
Liczba mieszkańców obszaru na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia: 439 tys. osób.

Więcej informacji na stronie: www.wios.lodz.pl
Udostępniono: 128

Data: 2018-08-10 12:07:02

Źródło