W dniu 16 października Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysoweg…

W dniu 16 października Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Pani Dorota Gajewska, reprezentując Wojewodę Łódzkiego, podpisała porozumienia o wzajemnej współpracy w zakresie ochrony ludności ze stowarzyszeniami:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka
Wodne Pogotowie Ratunkowe Województwa Łódzkiego
Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża –
Ochotnicza Straż Pożarną Łódź – Mikołajew
Stowarzyszenie Jednostki Strzeleckiej 4008 z Łodzi.

Zakres współpracy obejmuje m.in. takie obszary jak:
👍 wspólny udział w niesieniu pomocy osobom, poszkodowanym/ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
👍wsparcie logistyczne,
👍wspólne ćwiczenia, szkolenia i akcje informacyjne,
👍wymiana doświadczeń.

#badzznamibadzbezpieczny #obronacywilna #zarzadzaniekryzysowe #WOPR #OSP #ZHP #ochronaludności #PCK


W dniu 16 pazdziernika Dyrektor Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysoweg.fna&oh=a6605241627d775bf0ffd24fbc6ff80e&oe=5E9E72B0 - W dniu 16 października Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysoweg...
W dniu 16 pazdziernika Dyrektor Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysoweg.fna&oh=e3b193037cbcf5c0af6ff57eb1301d75&oe=5E9F05B5 - W dniu 16 października Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysoweg...
W dniu 16 pazdziernika Dyrektor Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysoweg.fna&oh=7245be720fe4a63175071ad91c056d57&oe=5E9FDEE2 - W dniu 16 października Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysoweg...Udostępniono: 6

Data: 2019-10-16 12:20:01

Źródło