W Ostrowie Warckim odbyła się odprawa służb, której przedmiotem było bezpieczeńs…

W Ostrowie Warckim odbyła się odprawa służb, której przedmiotem było bezpieczeństwo osób przebywających na obszarze Zbiornika Jeziorsko.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, Policji, Regionalej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi, Urzędu Miejskiego w Warcie oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W sezonie letnim działania służb i administracji skupiają się na prowadzeniu działań prewencyjnych, edukacyjnych, kontrolnych, a także interwencyjnych i ratunkowych.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych!

❗️Korzystanie ze sprzętu pływającego możliwe jest tylko w dozwolonych miejscach.
❗️Konieczne jest przestrzeganie regulaminów i zapoznawanie się z treścią tablic informacyjnych.

Przypominamy, że zgłoszenia dotyczące miejsc niebezpiecznych na terenach wodnych, a także inne kategorie zagrożeń można przekazywać przy użyciu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html).

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji!

Policja Województwa Łódzkiego WOPR Zduńska Wola Gmina Warta

#bądźznamibądźbezpieczny #zarządzaniekryzysowe #państwowastrażrybacka #kręcimniebezpieczeństwonadwodą
#policja #ochronaśrodowiska #prewencja #krajowamapazagrożeńbezpieczeństwa #ZbiornikJeziorsko


W Ostrowie Warckim odbyla sie odprawa sluzb ktorej przedmiotem bylo.fna&oh=b95b5ff6052da45b959578a40037bf6f&oe=5E9E5719 - W Ostrowie Warckim odbyła się odprawa służb, której przedmiotem było bezpieczeńs...
W Ostrowie Warckim odbyla sie odprawa sluzb ktorej przedmiotem bylo.fna&oh=5bd87dbf1e5427538f6cfba9b640fc89&oe=5E9E4293 - W Ostrowie Warckim odbyła się odprawa służb, której przedmiotem było bezpieczeńs...Udostępniono: 6

Data: 2019-08-03 10:47:25

Źródło