Weryfikacja istniejących procedur oraz omówienie zasad współdziałania były przed…

Weryfikacja istniejących procedur oraz omówienie zasad współdziałania były przedmiotem warsztatów zorganizowanych przez Placówkę Straży Granicznej w Łodzi jako jednego z naszych partnerów kryzysowych.

Takie przedsięwzięcia to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

#badzznamibadzbezpieczny #zarządzaniekryzysowe #sytuacjekryzysowe

Straż Graniczna Łódzki Urząd Wojewódzki


Weryfikacja istniejacych procedur oraz omowienie zasad wspoldzialania byly przed.fna&oh=5bf12e3444cc0ac87987d9ba4ffce5cd&oe=5E9F7DA0 - Weryfikacja istniejących procedur oraz omówienie zasad współdziałania były przed...Udostępniono: 3

Data: 2019-07-23 16:36:45

Źródło