Wprowadzono stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP Prezes Rady Ministrów podpisał zar…

Wprowadzono stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP – ALFA-CRP.

Czas obowiązywania: od 28.08.2019 r. do 3.09.2019 r. do godz. 23:59
Miejsce: całe terytorium RP

Celem wprowadzenia stopni alarmowych ALFA i ALFA-CRP jest przygotowanie służb, administracji publicznej oraz administratorów infrastruktury krytycznej na ewentualne wystąpienie sytuacji niebezpiecznej. Ponadto dla wszystkich podmiotów są one sygnałem do zachowania szczególnej czujności. ALFA oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są informacje o wszelkich niestandardowychi niepokojących sytuacjach.
Udostępniono: 112

Data: 2019-08-28 11:26:39

Źródło