Wraz z wakacjami wystartował pilotaż systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeni…

Wraz z wakacjami wystartował pilotaż systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami.

Dzięki podpisanemu 29 czerwca br. porozumieniu między Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i operatorami telekomunikacyjnym, informacje o zagrożeniach będą dociarały w formie SMS-ów do mieszkańców zagrożonego województwa.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz innych ustaw nakłada na operatorów obowiązek niezwłocznego, nieodpłatnego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników z zagrożonego obszaru. Obowiązek ten w pełnym wymiarze będzie realizowany od 12 grudnia 2018 roku (wtedy nowelizacja wchodzi w życie), ale już dziś operatorzy zgodzili się na uruchomienie pilotażu. Trwają prace nad technicznym wdrożeniem rozwiązania, które umożliwi docelowo wysyłanie takich powiadomień na obszarze mniejszym niż województwo.

Zachęcamy jednocześnie do dalszego korzystania z Regionalnego Systemu Ostrzegania – system SMS-owy jest jego przedłużeniem.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Cyfryzacji Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Regionalny System Ostrzegania #bezpieczeństwo #ostrzeganieialarmowanie #zagrożenia #sms
Udostępniono: 0

Data: 2018-07-02 09:11:00

Źródło