Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w tym meczów piłki nożnej, t…

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w tym meczów piłki nożnej, to wyzwanie nie tylko dla organizatorów, ale też dla służb i administracji publicznej.

Dziś jesteśmy na XIX ogólnopolskiej konferencji pn. Bezpieczny stadion, by rozmawiać o tym problemie i wypracować rozwiązania, które wpłyną na poziom bezpieczeństwa na stadionach.

#bezpiecznystadion #zarzadzaniekryzysowe #policja #imprezymasowe #badzznamibadzbezpieczny


Zapewnienie bezpieczenstwa podczas imprez masowych w tym meczow pilki noznej.fna&oh=c037f47e7996653d9bc770fba82babd5&oe=5E9ED84B - Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w tym meczów piłki nożnej, t...Udostępniono: 1

Data: 2019-10-24 13:36:38

Źródło