Zapraszamy na szkolenie pn. „Postępowanie przedszpitalne w ostrej fazie udaru ni…

Zapraszamy na szkolenie pn. „Postępowanie przedszpitalne w ostrej fazie udaru niedokrwiennego, z uwzględnieniem programu pilotażowego trombektomii”.

Kiedy 17.10.2019 r. godz. 10:00

Gdzie Szkoła Ratownictwa Medycznego WSRM w Łodzi przy ul. Wareckiej 2

Podczas szkolenia omówiona zostanie procedura, która określa zasady współpracy między lekarzem prowadzącym leczenie i lekarzem wykonującym zabieg, a zespołem ratownictwa medycznego, w ramach Programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia, dotyczącego leczenia za pomocą trombektomii mechanicznej, w regionalnym centrum profilaktyki i leczenia udarów mózgu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Szkolenie, które przeprowadzi Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurologii – dr n. med. Bożena Adamkiewicz, dedykowane jest dla członków zespołów ratownictwa medycznego. 🚑🚑

Za udział w szkoleniu przysługują ratownikom medycznym 2 punkty edukacyjne (1 punkt za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania szkolenia).

#ratownictwomedyczne #szkolenie #udarniedokrwienny #trombektomia #zespółratownictwamedycznego #ratownik #Kopernik

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
Łódzki Urząd Wojewódzki
Udostępniono: 5

Data: 2019-10-07 14:53:36

Źródło