Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gwałtowne wzrosty stanów wody/1 Obszar: Zlewnia Wa…

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gwałtowne wzrosty stanów wody/1
Obszar: Zlewnia Warty i Prosny
Ważność: od godz. 23:00 dnia 20.08.2019 do godz. 09:00 dnia 21.08.2019
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, w ciągu najbliższej doby w zlewniach dopływów górnej i środkowej Warty, możliwe są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, zwłaszcza na małych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Udostępniono: 7

Data: 2019-08-20 15:21:12

Źródło