Aleksandra Kapuścińska

Skarbnik Gminy Osjaków, Kierownik Referatu Finansów, Podatków i Opłat