Alicja Kopeć

Stanowisko ds. społecznych i rolnictwa