Wioletta Sroka

Kierownik Referatu Infrastruktury Drogowej, Technicznej i Ochrony Środowiska, Stanowisko ds. administracji komunalnej