Turystyka

Okolice Osjakowa należą do najbardziej zalesionych w województwie łódzkim. Szczególnie atrakcyjne są lasy sosnowe położone w sąsiedztwie Warty. Rzeka ta jest osią gminy i decyduje o jej walorach turystycznych. Od północy Osjaków graniczy z Parkiem Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki a na południu z Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym. Obszar gminy leży w obrębie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Rzeka Wężnica – niewielki dopływ Warty, z czystą wodą, o naturalnym charakterze koryta i doliny – została uznana jako użytek ekologiczny.

Osjaków posiada znakomite warunki turystyczne – położenie nad rzeką, duża ilość lasów, czyste powietrze i rozwinięta baza noclegowa. W samym Osjakowie znajdują się dwa hotele (z restauracjami) – Mazurek i Podjadek, w chwili obecnej budowany jest trzeci obiekt. Hotele Mazurek i Podjadek znajdują się po obu stronach drogi krajowej nr 8. Ponadto w granicach gminy Osjaków znajdują się dwa kolejne hotele z restauracjami oraz ośrodek wczasowy „Kalina” w Drobnicach.

Niezwykle atrakcyjny jest również szlak wodny prowadzący z Działoszyna do Konopnicy przez Osjaków. Nadaje się on świetnie do organizacji spływów kajakowych. Organizowanie spływów może wkrótce ułatwić nowoczesna przystań rzeczna na Warcie, której budową planuje Osjaków.