Gmina w liczbach

Powierzchnia:

  • gmina Osjaków zajmuje obszar 100,74km2 (10.074ha)
  • użytki rolne stanowią 58% powierzchni
  • użytki leśne stanowią 36% powierzchni
  • pozostałe grunty to 6%
  • gmina Osjaków stanowi 10,86% powierzchni powiatu wieluńskiego.

Ludność:

  • gęstość zaludnienia w gminie wynosi 47,1 osób/km2
  • liczba mieszkańców ogółem to 4802 (2428 kobiet, 2374 mężczyzn)
pdf 16 - Gmina w liczbach

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018