Kontakt

Sekretariat (43) 842 33 91 sekretariat@osjakow.pl
Z-ca Wójta (43) 842 33 91 wew. 40 rkostrzycka@osjakow.pl
Sekretarz (43) 842 33 91 wew. 22 zpustkowski@osjakow.pl
Skarbnik (43) 842 33 91 wew. 50 akapuscinska@osjakow.pl
Oświata, finanse (43) 842 33 91 wew. 53 glebioda@osjakow.pl
Podatek akcyzowy (43) 842 33 91 wew. 52 akostrzewa@osjakow.pl
Podatki (43) 842 33 91 wew. 51 aczyz@osjakow.pl
Egzekucja podatków (43) 842 33 91 wew. 51 rsarowska@osjakow.pl
Sprawy obronne (43) 842 33 91 wew. 25 jsroka@osjakow.pl
USC, ewidencja ludności (43) 842 33 91 wew. 27 akleszczynska@osjakow.pl
Rolnictwo, działalność gospodarcza (43) 842 33 91 wew. 24 efelusiak@osjakow.pl
Obsługa Rady Gminy (43) 842 33 91 wew. 26 blukomska@osjakow.pl
Gospodarka lokalowa (43) 842 33 91 wew. 30 wsroka@osjakow.pl
Drogi, wycinka drzew, zwierzęta (43) 842 33 91 wew. 30 dwilmanska@osjakow.pl
Gospodarka gruntami (43) 842 33 91 wew. 31 asztyk@osjakow.pl
Odpady komunalne (43) 842 33 91 wew. 32 pkowalczyk@osjakow.pl
Planowanie przestrzenne (43) 842 33 91 wew. 41 hnowak@osjakow.pl