Urząd Gminy

Gmina Osjaków: Budowa targowiska w Osjakowie wraz z…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą

Czytaj dalejWójt Gminy Osjaków informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany tj. dz. nr 308/1 o powierzchni 0,0209 ha i nr 150/3 o powierzchni 0,0009 ha położone w obrebie Zofia, gm. Osjaków.

Czytaj dalej


Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu uchwały Rady Gminy Osjaków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osjaków

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy Osjaków z LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 10 marca 2023

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy Osjaków z LXIV Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 29 marca 2023 r.

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy Osjaków z LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 2 lutego 2023 r.

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Wójt Gminy Osjaków informuje, że na …

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Wójt Gminy Osjaków informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany tj. dz. nr 308/1 o powierzchni 0,0209 ha i nr 150/3 o powierzchni 0,0009 ha położone w obrebie Zofia, gm. Osjaków.

Czytaj dalej


Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu uchwały Rady Gminy Osjaków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osjaków

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy Osjaków z LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 10 marca 2023

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy Osjaków z LXIV Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 29 marca 2023 r.

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy Osjaków z LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 2 lutego 2023 r.

Czytaj dalej


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej znak: PO.ZUZ.5.4210.1.2023.KD dla Pana Dominika Majchrzaka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę polegającą na poborze wód podziemnych z istniejącego otworu studziennego, na terenie działki ewid. 9/4, obręb Krzętle, gm. Osjaków, powiat wieluński, woj. łódzkie.

Czytaj dalej[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: Informacja podsumowująca przeprowadz…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu uchwały Rady Gminy Osjaków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osjaków

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy Osjaków z LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 10 marca 2023

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy Osjaków z LXIV Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 29 marca 2023 r.

Czytaj dalej


Protokół imiennego głosowania uchwał Rady Gminy Osjaków z LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Osjaków z dnia 2 lutego 2023 r.

Czytaj dalej


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej znak: PO.ZUZ.5.4210.1.2023.KD dla Pana Dominika Majchrzaka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę polegającą na poborze wód podziemnych z istniejącego otworu studziennego, na terenie działki ewid. 9/4, obręb Krzętle, gm. Osjaków, powiat wieluński, woj. łódzkie.

Czytaj dalej
[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło