Urząd Gminy

Gmina Osjaków: zawiadomienie o ponownym wyborze naj…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II i III zamówienia – Pełnienie nadzoru inwestorskiego rrobót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – etap II”

Czytaj dalej


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomcy – etap II”

Czytaj dalejTerminy Komisji stałych Rady Gminy

Czytaj dalej


XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 04.02.2021r.

Czytaj dalej


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa przepompowni ścieków w Osjakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Czytaj dalej


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: zawiadomienie o wyborze najkorzystni…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomcy – etap II”

Czytaj dalejTerminy Komisji stałych Rady Gminy

Czytaj dalej


XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 04.02.2021r.

Czytaj dalej


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa przepompowni ścieków w Osjakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Czytaj dalej


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok

Czytaj dalej[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło

Gmina Osjaków: XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy O…

Najnowsze artykuły i aktualizacje

XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Osjaków z dnia 04.02.2021r.

Czytaj dalej


zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa przepompowni ścieków w Osjakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Czytaj dalej


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok

Czytaj dalejZaproszenie do zgłaszania przedstawicieli do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r.

Czytaj dalej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Czytaj dalej


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność usługową położonego w Osjakowie przy ulicy Targowej 2
(budynek przystanku PKS).

Czytaj dalej


[post_embed]


Data: [original_date]

Źródło