Sołectwa

Wykaz Sołectw i Sołtysów wraz ze statutami Sołectw

L.P. Sołectwo Imię i nazwisko Statut
1 Borki Walkowskie Grażyna Michalska Pobierz statut
2 Chorzyna Mariola Kubiak Pobierz statut
3 Czernice Małgorzata Janiak Pobierz statut
4 Dębina Barbara Retecka Pobierz statut
5 Dolina Czernicka Piotr Rabikowski Pobierz statut
6 Drobnice Jadwiga Marchewka Pobierz statut
7 Felinów Elżbieta Waloch Pobierz statut
8 Gabrielów Jadwiga Walczak Pobierz statut
9 Jasień Karolina Banaszek Pobierz statut
10 Józefina Arkadiusz Wojcieszek Pobierz statut
11 Kolonia Raducka Marek Bożukowski Pobierz statut
12 Krzętle Marian Siwiaszczyk Pobierz statut
13 Kuźnica Ługowska Jarosław Drutowski Pobierz statut
14 Kuźnica Strobińska Danuta Bryła Pobierz statut
15 Nowa Wieś Danuta Drutowska Pobierz statut
16 Osjaków Urszula Czerniak Pobierz statut
17 Raduczyce Mirosława Kłobus Pobierz statut
18 Raducki Folwark Lesław Wierzbicki Pobierz statut
19 Walków Henryk Piekara Pobierz statut
20 Zofia Zofia Rogaczewska Pobierz statut